>

VIDEO

Under denna rubrik placerar jag material som rör visuella media, som film, videokonst, datorspel.  Mitt intresse har främst gällt estetiska och filosofiska aspekter. 


FILM

Under en tid hängav jag mig åt filmklassiker, alltifrån stumfilmsepoken och framåt. Mångt och mycket bär jag en längtan att i lugn och ro återse -- när jag känner mig redo för det. Tarkovsky, Bresson, Angelopoulos, Paradjanov, Herzog, Wim Wenders, Peter Watkins, Chris Marker, Alain Resnais...  För annars är ju film till vardags först och främst underhållande avkoppling, som helst inte bör lämna alltför mycket efter sig i sinnet.

Några små notiser om filmklassiker finns här.


EGNA KORTFILMER

I unga dar var jag intresserad av att få lite inblick i hantverket bakom filmberättande. När jag 1960 hade fått råd att skaffa mig utrustning (kamera, viewer och projektor) var en av de första filmer jag gjorde "Johns båt" - som jag nu fört över till digital form och lagt ut på youtube. Jag har en kanal på Youtube, avsedd för diverse filmer med svenskt tal. Innehållet se här PTFolkeson  

Om Johns båt finns några sidor anteckningar, som handlar om hur filmen, med fyra smågrabbar, i praktiken kom till: Johns båt


VIDEOKONST

I och med digitaltekniken har ett lekfullt filmande blivit alltmer möjligt och lockande.  Den konstnärliga kvaliteten hos resultatet är naturligtvis högst varierande, alltefter ambitionsnivå och begåvning  -- men allt tycks vara möjligt när det gäller video-kortfilmer. 

Själv har jag gett mig på en del små försök, bla. pedagogiska kortfilmer om färglära. Min kanal på Youtube heter PehrSall.  Läs om mina videoprojekt här. 

Man kan göra video som genereras direkt av ett datorprogram, alltså utan i förväg inspelad digital förlaga. Mitt projekt Random Walk in Colour Space är exempel på detta. Läs här.

Det leder tanken direkt över till nästa punkt.


DATORSPEL

Vad digitaltekniken framför allt erbjuder är interaktiva visuella media. Animerade skeenden som man själv i viss mån redigerar -- framför allt rår över tempot och händelseförloppet, vilket man ju inte gör i film. 

Jag är alltid på spaning efter vackra, fantasifulla, konstnärligt präglade dataspel. Alltså inte överlastade med kvasi-realistiska detaljer, häftiga effekter och irrelevanta uppgifter.

Det finns olika slags dataspel och min egen preferens ligger hos "adventure games", där spelet leder en genom en berättelse, som i bästa fall kan vara gripande och tankeväckande.  Och som man kan ta till sig i sin egen takt ... lite som att läsa en roman.  

Föralldel, jag har inte funnit många värda att nämna ... men The longest journey, Dreamfall, Syberia 1 och 2, Still life och Shiver -The vanishing hitchhiker  återfinns med all rätt på mången topplista. 

Även de utomordentligt välgjorda  Machinarium och Ico, liksom det nyligen utkomna The journey,  har karaktär av äventyr och jag hoppas f.ö. att våra svenska trivsamma Mulle Meck- resp. Pettson och Findus- spel inte skall hamna i skymundan för alla enfaldiga shooter-spel.  

En speciell genre är de stora MMORPG-spelen. Där tillkommer en betydelsefull social dimension däruti att man via spelfigurerna har att göra med andra, vanligtvis anonyma, spelare. Det finns många sådana spel, och de är i stort ganska lika. Av en tillfällighet kom jag att under en tid att med min fantasi ge mig in i den värld där "Archlord" utspelar sig. Jag tänker tillbaks på den erfarenheten med nostalgi.  Några tankar inspirerade av det äventyret finns i mitt försök till blogg (som icke fick ngt gensvar). Den intresserade kan ta del av några av funderingarna här --> DATASPEL

Slutligen finns en hel flora av independent games ofta gjorda under stora uppoffringar av spelskapare som vill pröva nya vägar. Jag har stor glädje av inläggen och diskussionerna i forumet notgames.com (som verkar nedlagt numera) grundat av den idérika Michael Samyn, vars spel The Path är väl värt att bekanta sig med. (Tale of Tales )  Till det mer extremt sparsmakade i genren hör Dear Esther.

Vad gäller själva begreppet spel har Huizinga spännande saker att säga!


EGNA DATASPEL

Sådana intryck väcker lust att pröva på att göra ett eget dataspel. Jag går och bär på en idé, i förhoppning att den så småningom skall mogna. Det är ett 2D adventure game, med viss anknytning till färglära. Några enskilda scener har jag klara. Mer än så kan i nuläget inte sägas.

Jag har även gjort prototypen till ett spel som bygger på att man, trots tidsbegränsning, skall kunna ta det lugn och icke förivra sig. Jag kallade det " The Watchful Butterflies" --> TWB


© Pehr Sällström  2014-07-18 (revised 2021-12-19 et 2023-05-21)